• info@enterprizegala.se
  • Fagersta

Några ord om arbetet

Juryns arbete är att kontrollera de nominerade så att dessa uppfyller kriterier för respektive kategori. Juryns uppgift är att hitta guldkorn från det lokala näringslivet som kan inspirera andra.

Ett kriterium kan vara att företaget har ett samhällsengagemang som gör det möjligt för individ eller samhälle att växa. Att företaget bygger sin verksamhet på ansvar och goda relationer. Att företaget arbetar långsiktigt och integrerar med de tre perspektiven: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet. Att företaget har en hållbar affärsidé. Andra kriterier som juryn tar hänsyn till är företagets tillväxt, utveckling och stabilitet.

ENTERPRIZE GALA

JURY

Juryn för Enterprize galan består av en bred kompetens inom olika näringar och organisationer. Varje jurymedlem kommer att presentera pris på galan. r att presentera pris på galan.